Podpisanie Umowy

Dnia 15 grudnia 2021r. pomiędzy Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, a jednostką projektową firmą Europrojekt Gdańsk S.A. zawarto umowę o wykonanie usługi pn: „Koncepcja programowa budowy Obwodnicy Starogardu Gdańskiego w ciągu drogi krajowej nr 22”