Rada projektu

Dnia 29 września 2023 roku w siedzibie Zamawiającego odbyła się kolejna Rada Projektu dotycząca zadania pn.: „Koncepcja programowa budowy Obwodnicy Starogardu Gdańskiego w ciągu drogi krajowej nr 22”, na której przedstawione i omówione zostało aktualne zaawansowanie prac projektowych.

W spotkaniu udział wzięli Przedstawiciele Zamawiającego (Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad) oraz Wykonawcy (Europrojekt Gdańsk S.A.)

Wykonawca przedstawił planowane w najbliższym czasie prace i czynności projektowe do wykonania w zakres, których wchodzą m.in.:

  • wystąpienia o opinie do poszczególnych instytucji w ramach Koncepcji Programowej;
  • uzyskanie kompletu uzgodnień i opinii;
  • ukończenie badań terenowych i opracowanie Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej oraz Dokumentacji Hydrogeologicznej;
  • opracowanie Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem;
  • opracowanie Części środowiskowej dokumentacji;
  • opracowywanie poszczególnych opracowań Koncepcji Programowej,

Podczas spotkania Wykonawca wymienił i omówił podstawowe parametry projektowanej drogi, z zaznaczeniem iż są one zgodne ze zmienionymi we wrześniu 2022 r. warunkami technicznymi.