Raport ze spotkania informacyjnego

Niniejszym udostępniamy Państwu raport ze spotkania informacyjnego w sprawie projektowanej Obwodnicy Starogardu Gdańskiego, które odbyło się w dniu 20 lutego 2023 r.

Raport podsumowuje przebieg spotkania, zebrane opinie oraz przedstawia informację (wraz z uzasadnieniem) o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych wniosków.

Jednocześnie w zakładce „Multimedia” umieściliśmy aktualne plany sytuacyjne, prezentujące rozwiązania po zmianach wynikających z otrzymanych opinii.

Dziękujemy Państwu za uczestnictwo w spotkaniu informacyjnym oraz za zgłoszone opinie w zakresie zaproponowanych przez nas rozwiązań projektowych.

Państwa aktywny udział w procesie konsultacji przyczynił się do wypracowania bardziej efektywnych rozwiązań, które – po zrealizowaniu inwestycji drogowej – będą służyć całej społeczności lokalnej.